Share info!
Memanfaatkan pengeluaran tagihan jadi penghasilan jutaan tanpa modal!

 

Sholawat agar terbuka pintu-pintu rezeki dari segala penjuru

sholawat+Rizki

Bismillah hirrohman nirrohim

Allahomma sholli wa sallim wa barik ‘ala Sayidina Muhammadin wa ala alihi bi adadi anwaa’ir-rizqi wal futuuhaat…

Ya Allah, limpahkan sholawat, salam, dan keberkahan kpd Nabi Muhammad dan keluarganya, sebanyak bilangan rezeki dan pintu-pintu rezeki.

Ya basithol-ladzi yabsuthur-rizqo limay-yasyaa-u bighoiri hisaab…

Wahai Zat yg meluaskan rezeki kpd hambanya tanpa hitungan.

Ubsuth-’alaina rizqon wasi’a, min kulli wij-hatin min jami’il-ghoibika bighoiri minnatin makhluuq..

Anugerahilah rezeki yang luas kpd kami dari segala penjuru perbendaharaan gaibMu tanpa menimbulkan rasa iri dari makhlukMu yang lain

Bimakh-dhi fadhlika wa karomika ya Rohman.

Dengan anugerah dan kedermawananMu wahai Tuhan yang maha pemurah.