Share info!
Cara memanfaatkan pengeluaran tagihan jadi penghasilan jutaan tanpa modal!

 

Amalan doa untuk orang yang mengalami kesulitan ekonomi

Do’a di bawah ini telah dibuktikan dan diamalkan oleh para auliya’ sholihin terdahulu dalam rangka untuk menarik rezki yang banyak lagi halal (tentunya dibarengi dengan usaha lahiriyah), dijauhkan dari segala macam bentuk kemiskinan dan kesulitan ekonomi (yang mengganggu ketenangan dalam beribadah).

Do’a di bawah ini dijadikan wiridan setiap malam oleh mereka. Dengan mengamalkan amalan-amalan mereka (yakni dengan mewiridkan do’a di bawah ini), insya Allah dengan izin dan pertolongan-Nya Allah akan memudahkan datangnya rezeki.

Doa ini juga sudah banyak diamalkan oleh banyak orang. Alhamdulillah, khasiatnya bisa dirasakan dalam waktu relatif cepat, yaitu kurang dari 15 hari.

Cara Mengamalkannya yaitu :

__| PERTAMA

Pada malam hari setelah shalat isa’ atau lebih baik lagi pada tengah malam, lakukanlah salat hajat 2 rakaat atau 4 rakaat. Jika Anda belum tahu tentang salat hajat, silakan beli buku panduan salat yang lengkap atau bertanya kepada ustad terdekat.

__| KEDUA

Bacalah salawat nabi seperti bawah ini sebanyak 1000 (seribu) kali. Salawatnya seperti di-bawah ini:

As-sholatu was salamu alaika, wa aalika ya Sayyidi ya Rosululloh… agist-ni sari-‘an bi izzatillah

“Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasul dan kepada seluruh keluarganya wahai junjungan kami ya Rasululloh… tolonglahlah aku segera dengan kemuliaan Allah”

__| KETIGA

Setelah salat hajat dan salawat, bacalah doa di bawah ini dengan penuh kekhusukan sebanyak 7 kali atau lebih. Sebaiknya hitungan ganjil, karena Allah menyukai yang ganjil.

Bismillah hirrohman nirrohim

Allohumma robbana anzil alaina ma-‘idatan minas samaa-‘i, takuunu lana ‘iidan li awwalina wa akhirina, wa ayatan minka, war zuqna wa anta khoirur roziqin.

Allohumma in kana riz-quna fis samaa-‘i fa anzilhu,
wa in kana riz-quna fil maa-‘i wal bahri fa azh-hirhu,
wa in kana riz-quna ba-‘idan fa qorrib-hu,
wa in kana riz-quna qoliilan fa ak-tsirhu,
wa in kana riz-quna aasiron fa yassirhu lana
wal tanqulna ilaihi hai-tsu ma kaana bi fadh-lika wa juudika wa karomika,
bi rohmatika ya Arhamar Rohimin

“Ya, Tuhan kami, turunkanlah atas kami makanan dari langit di mana (makanan itu) menjadi hari raya bagi orang-orang yang mendahului dan mengakhiri kami, serta menjadi bukti dari-Mu. Engkau adalah sebaik-baik Dzat yang memberi rezki.

Ya, Allah, apabila rezki kami berada di atas langit maka turunkanlah ia untuk kami; dan apabila berada di perut bumi maka keluarkanlah ia untuk kami; dan apabila berada di dalam air atau didasar lautan maka munculkan-lah ia untuk kami; dan apabila rezki kami itu jauh, maka dekatkanlah; apabila rezki kami itu sedikit maka perbanyaklah; dan apabila rezki kami itu sulit, maka mudahkanlah untuk kami. Dan hendaknya memboyong kami kepada rezki tersebut di mana ia berada, dengan kemurahan dan kemuliaan-Mu serta rahmat-Mu wahai dzat yang paling penyayang. “

|SUMBER ARTIKEL|

Advertisements