Berikut ini adalah doa yang mengandung Asma-ul Husna (nama-nama Allah yang agung) yang insya Allah untuk meraih Kedudukan.

Bismilah hirrohman nirrohim
Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

Sholi wa salim ala sayyidina Muhammadin
Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW

wa ala alihi wa shohbihi ajma’in
dan kepada seluruh keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW.

ya ghofirol khotho-ya
Wahai (Allah) yang maha pengampun

ya kasyi-fal balaya
wahai yang menolak segala bencana

ya muntahar rojaya
wahai puncak segala harapan

ya muj-zilal ‘atho-ya
wahai yang memberikan segala anugerah karunia

ya wahibal hadaya
wahai yang memberikan semua hadiah

ya roziqol baroya
wahai yang memberikan rezeki kepada manusia

ya qodhiyal manaya
wahai yang memenuhi semua keinginan

ya saami-as syakaya
wahai yang mendengarkan keluhan

ya ba-itsal baroya
wahai yang membangkitkan manusia

ya muth-liqol usaro
wahai membebaskan para tawanan

Baca lebih lanjut [disini]. Iklan 5 detik [SKIP AD]

Advertisements