MUSTIKA EKONOMI DAN KESELAMATANYang Mulia Thabrani meriwayatkan dari Yang Mulia Abu Hurairah ra yang menceritakan bahwa Baginda Nabi pernah bersabda, “Setiap kali aku dibuat susah oleh suatu urusan, malaikat Jibril selalu menampakkan diri di hadapanku dan berkata, “Ya Rosul, ucapkanlah :

Tawakaltu alal hayyil ladzi la yamuut
Aku berserah diri kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati

Wal hamdulillahil ladzi lam yat-takhidz walada
Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai seorang anak pun

walam yakul-lahu syariikun fil mulki
Tuhan yang tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya

walam yakul-lahu waliiyun minaz-dzulli
Allah bukan si Hina yang memerlukan pertolongan

wa kabbirhu takbiro
Maka agungkanlah Allah dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.

(Al-Mawahib al-Laduniyah, juz 2, hal. 151)

===========================
gerafis.wordpress.com
===========================