Share info!
Cara memanfaatkan pengeluaran tagihan jadi penghasilan jutaan tanpa modal!

 

Bacaan mustika merah delima

Bismillah hirrohmaan nirrohim
Dengan menyebut nama Allah yg Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Ila hadh-rotin nabiyil musthofa Rosulillah, Sayidina Muhammadin sholallohu alaihi was salam,
Kami panjatkan ke hadirat junjungan kami Baginda Nabi Muhammad saw,

Wa ila hadroti nabiyullah sulaiman ibni dawuda alaihimas-salam,
dan ke hadirat Nabiyulloh Sulaiman as bin Daud as,

wa ila hadroti sultonul jin aba yusuf al baghdadi,
dan ke hadirat Penguasa Jin Syeh Abu Yusuf al Baghdadi

wa ila hadroti syekh abdul jabbar
dan ke hadirat Syeh Abdul Jabbar

wa ila hadroti khodamus syarifah an azimah merah delima
dan ke hadirat Khodamus Syarifa an Azimah – Merah Delima

as alukas-syafaa’ah was-salamah walbarokah wal ijabah, was-syafaa’ah, wak-syiful hijabah min ridho illah,
saya mohon wasilah, keselamatan, keberkahan, dan ijabah dari Alloh swt,

syai’ul lillahi lahum al fatihah…
Baca Al Fatihah……

| gerafis.wordpress.com |

Advertisements